مجموعه قوانين و مقررات اراضي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 23


مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، خالصه و تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي

مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، خال ...

ناشر : نشر آموزش كشاورزي، دفتر خدمات تكنولوژي آموزشي

سازمان امور اراضي كشور

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال

مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها

مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با حفظ كارب ...

ناشر : نشر آموزش كشاورزي، دفتر خدمات تكنولوژي آموزشي

سازمان امور اراضي كشور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران: حوزه تخصصي شهرسازي، معماري، اراضي و املاك با آخرين اضافات و اصلاحات

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران: حو ...

ناشر : مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران (شهرداري تهران)

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها: مجموعه رويه قضايي و قوانين تملك، نقل و انتقال و واگذاري انواع اراضي ملي، دولتي، موات، كشت موقت، شهرك هاي صنعتي مواد

مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها: مجموع ...

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها

مجموعه قوانين و مقررات حفظ كاربري اراضي ...

ناشر : نشر نويسنده

عبدالله عوني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

‏‫مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات اوقافي مشتمل بر قوانين وقف؛ مقررات مربوط به وقف در قوانين مدني، اجاره، اراضي، معادن، مالياتي، ثبتي ...

‏‫مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات اوقاف ...

ناشر : سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان چاپ و انتشارات

سيدعلي حسيني نوذري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها: مجموعه رويه قضايي، قوانين توصيفي و تفسيري اراضي منابع طبيعي و حفظ كاربري اراضي زراعي...

مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها: مجموع ...

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات اراضي و املاك: قانون زمين شهري، مقررات تملك، تعاريف محدوده و حريم شهر، جنگلها و مراتع و باغها، مقررات تعرض به املاك، ...

مجموعه قوانين و مقررات اراضي و املاك: قا ...

ناشر : جنگل

عاطفه زاهدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات اراضي و زمين شهري

مجموعه قوانين و مقررات اراضي و زمين شهري

ناشر : خرسندي

منصور اباذري فومشي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


مجموعه قوانين و مقررات اراضي و زمين شهري

مجموعه قوانين و مقررات اراضي و زمين شهري

ناشر : خرسندي

منصور اباذري فومشي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات اراضي ، زمين شهري و منابع طبيعي

مجموعه قوانين و مقررات اراضي ، زمين شهري ...

ناشر : هزار رنگ

سيدرضا موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات اراضي و زمين شهري

مجموعه قوانين و مقررات اراضي و زمين شهري

ناشر : كمالان

سيدمهدي كمالان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال