كنترل فرآيندها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


شبيه سازي ديناميك و كنترل فرآيندها با Aspen hysys dynamics, aspen dynamics, aspen hysys & aspen plus

شبيه سازي ديناميك و كنترل فرآيندها با As ...

ناشر : انديشه سرا

محمد شاه سون

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

كنترل فرآيندها

كنترل فرآيندها

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

عبدالعلي فقيه اردوبادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي حل مسائل ديناميك و كنترل فرآيندها

راهنماي حل مسائل ديناميك و كنترل فرآينده ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير، مركز نشر

مهدي رفيع زاده

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال


كنترل فرآيندها در مهندسي شيمي

كنترل فرآيندها در مهندسي شيمي

ناشر : صعود

سارا مدرس

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۵۰۰۰ ریال

كنكور كارشناسي ارشد كنترل فرآيندها ويژه رشته مهندسي شيمي قابل استفاده: ساير رشته هاي فني و مهندسي

كنكور كارشناسي ارشد كنترل فرآيندها ويژه ...

ناشر : آزاده

محمدحسين اقبال احمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

ديناميك و كنترل فرآيندها با نگرش كاربردي در مهندسي شيمي، مهندسي پليمر و مهندسي متالورژي(ويرايش جديد)

ديناميك و كنترل فرآيندها با نگرش كاربردي ...

ناشر : دانشگاه صنعتي امير كبير( پلي تكنيك تهران)

م‍ه‍دي رف‍ي‍ع زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


ديناميك و كنترل فرآيندها با نگرش كاربردي در مهندسي شيمي، مهندسي پليمر و مهندسي متالورژي

ديناميك و كنترل فرآيندها با نگرش كاربردي ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)

مهدي رفيع زاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۷۰۰۰ ریال