مقدمه اي بر روش سياست گذاري فرهنگي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر روش سياست گذاري فرهنگي

مقدمه اي بر روش سياست گذاري فرهنگي

ناشر : جامعه شناسان

كيومرث اشتريان

قیمت کتاب سیتی : ۷۴۰۰۰ ریال