بيمه باربري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 9


قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه حوادث اشخاص، بيمه هاي زندگي، بيمه هزينه هاي بيمارستاني، بيمه آتش سوزي، بيمه باربري كالا ...

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه ...

ناشر : دوران

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

مديريت واردات كالا: بيمه باربري، بازرسي، حمل و نقل و Incoterms 2010 "كاربردي"

مديريت واردات كالا: بيمه باربري، بازرسي، ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، شركت چاپ و نشر بازرگاني

ايرج زينال زاده

قیمت کتاب سیتی : ۶۱۰۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه حوادث اشخاص، بيمه هاي زندگي، بيمه هزينه هاي بيمارستاني، بيمه آتش سوزي، بيمه باربري كالا ...

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه ...

ناشر : دوران

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال


مطالعه شرايط عمومي بيمه هاي باربري و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي

مطالعه شرايط عمومي بيمه هاي باربري و ارا ...

ناشر : بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده بيمه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بيمه باربري

بيمه باربري

ناشر : انديشه آريا

عوض لطيفي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

15%
قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه حوادث اشخاص، بيمه هاي زندگي، بيمه هزينه هاي بيمارستاني، بيمه آتش سوزي، بيمه باربري كالا ...

قوانين و مقررات بيمه: قوانين بيمه - بيمه ...

ناشر : دوران

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۷۶۵۰۰۰ ریال


بيمه باربري

بيمه باربري

ناشر : پندار قلم

سعيد استادزاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

بيمه باربري

بيمه باربري

ناشر : سعيد استادزاده

سعيد استادزاده

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

بررسي بهبود عملكرد كلوپ‌هاي حمايت و غرامت با ارايه پوشش‌هاي بيمه بدنه و ماشين‌آلاتو بيمه باربري

بررسي بهبود عملكرد كلوپ‌هاي حمايت و غرام ...

ناشر : سنجش و دانش

بهزاد روشني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال