طراحي سازه هاي بتني در ETABS ۲۰۱۶ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


طراحي سازه هاي فولادي و بتني در Etabs 2016 : آموزش گام به گام ...

طراحي سازه هاي فولادي و بتني در Etabs 20 ...

ناشر : نوآور

علي قمري

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۰۰۰۰ ریال

آموزش سريع و كاربردي Etabs 2016، Etabs2015 و Safe2014 ويژه ي مهندسين محاسب در طراحي سازه هاي بتني و دانشجويان در دروس پروژه و نرم افزار ....

آموزش سريع و كاربردي Etabs 2016، Etabs20 ...

ناشر : انتشارات مهر زهرا(س)

بهنام سليمي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

15%
طراحي سازه هاي بتني در ETABS ۲۰۱۶

طراحي سازه هاي بتني در ETABS ۲۰۱۶

ناشر : نوآور

مهدي ترابي

قیمت کتاب سیتی : ۵۲۷۰۰۰ ریال