تخته پاره ها ؛ درآمدي به فلسفه ارتباطات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تخته پاره ها ؛ درآمدي به فلسفه ارتباطات

تخته پاره ها ؛ درآمدي به فلسفه ارتباطات

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

مهدي يوسفي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال