از شكست تا پيروزي: كليدهاي واقعي كسب و كار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


از شكست تا پيروزي: كليدهاي واقعي كسب و كار

از شكست تا پيروزي: كليدهاي واقعي كسب و ك ...

ناشر : ‏‫ مرواي مهر

محمود كاملي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال