حقوق تجارت در عصر جهاني شدن : مجموعه مقالات اهدايي به استاد دكتر بهروز اخلاقي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


حقوق تجارت در عصر جهاني شدن : مجموعه مقالات اهدايي به استاد دكتر بهروز اخلاقي

حقوق تجارت در عصر جهاني شدن : مجموعه مقا ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

به آذين حسيبي‮‬‏

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال