مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


آموزش فرآيند پياده سازي مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني

آموزش فرآيند پياده سازي مديريت ريسك در پ ...

ناشر : اردي بهشت جانان

امين كمالوند

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت ريسك و مديريت ارزش در پروژه هاي عمراني

مديريت ريسك و مديريت ارزش در پروژه هاي ع ...

ناشر : انتشارات ماهواره

پرهام قطب رزمجو

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني

مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني

ناشر : آرنا

ندا عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


ريسك ها و راهكارهاي مديريت در پروژه هاي عمراني

ريسك ها و راهكارهاي مديريت در پروژه هاي ...

ناشر : قلم امامت

حسين باقرزاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

ريسك ها و راهكارهاي مديريت پروژه هاي عمراني در ايران

ريسك ها و راهكارهاي مديريت پروژه هاي عمر ...

ناشر : ترنم

كيكاووس كاووسي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني

اصول و مباني مديريت ريسك در پروژه هاي عم ...

ناشر : آثار برتر

ارسلان صلاحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال