بررسي اعدام در نظام هاي حقوقي معاصر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي اعدام در نظام هاي حقوقي معاصر

بررسي اعدام در نظام هاي حقوقي معاصر

ناشر : حقوقي

نادر مختاري افراكني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال