اشتباه دكارت (ارتباط عواطف،احساسات با عقل و ارتباط همگي آنها با مغز انسان) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
اشتباه دكارت (ارتباط عواطف،احساسات با عقل و ارتباط همگي آنها با مغز انسان)

اشتباه دكارت (ارتباط عواطف،احساسات با عق ...

ناشر : دايره

آنتونيو داماسيو

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۷۲۵۰۰ ریال