روش هاي بهينه سازي MATLAB |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


روش هاي بهينه سازي MATLAB

روش هاي بهينه سازي MATLAB

ناشر : ‏‫ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني(ره)‮‬

سسار پرث لوپث

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباحث پيشرفته بهينه سازي كاربردي در MATLAB : الگوريتم هاي فراابتكاري ، بهينه سازي خطي و غيرخطي ، روش هاي عددي و پارامتريك ، مشتق گيري تك متغيره و چندمتغيره ، بهينه سازي چندهدفه ، جعبه ابزار بهينه سازي

مباحث پيشرفته بهينه سازي كاربردي در MATL ...

ناشر : كلك زرين

هادي مختاري

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال