اقتصاد جامعه و مديريت در تاريخ نگري مقريزي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اقتصاد جامعه و مديريت در تاريخ نگري مقريزي

اقتصاد جامعه و مديريت در تاريخ نگري مقري ...

ناشر : پژوهشكده حوزه و دانشگاه

علي غلامي دهقي

قیمت کتاب سیتی : ۳۱۰۰۰ ریال