13 اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از آن ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
13 اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از آن ها

13 اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از ...

ناشر : نسل نوانديش

امير طاهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۶۹۱۵۰ ریال