مرجع كامل ترموديناميك مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مرجع كامل ترموديناميك: مهندسي شيمي، مكانيك، بيوتكنولوژي، انرژي ...

مرجع كامل ترموديناميك: مهندسي شيمي، مكان ...

ناشر : آويد نگار

اميد بابايي

قیمت کتاب سیتی : ۵۲۰۰۰۰ ریال

مرجع كامل ترموديناميك مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك

مرجع كامل ترموديناميك مهندسي شيمي، مهندس ...

ناشر : آويد نگار

اميد بابايي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال