نظارت و مديريت كاركنان مهمان داري مفاهيم و كاربردهاي عملي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نظارت و مديريت كاركنان مهمان داري مفاهيم و كاربردهاي عملي

نظارت و مديريت كاركنان مهمان داري مفاهيم ...

ناشر : دانشگاه سمنان

علي اكبر امين بيدختي

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال