تكنولوژي سيم پيچي الكتروموتور و ترانسفورماتور: كنكور كارداني پيوسته فني حرفه اي و كاردانش شامل: نمون |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0