ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال

ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)

حيدرعلي شايانفر

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال

ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال

ناشر : دانشگاه شهيد چمران

محمود جورابيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال

ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال

ناشر : قديس

سهراب ميرسعيدي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال