توسعه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2095


تحول و توسعه سازمان

تحول و توسعه سازمان

ناشر : فراز انديش سبز

مينا معمارطلوعي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي تدوين و كاربرد شاخص هاي ارزيابي توسعه پايدار گردشگري

راهنماي تدوين و كاربرد شاخص هاي ارزيابي ...

ناشر : علوم اجتماعي

محمود ضيايي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

توسعه ي حرفه اي ۳ : درس پژوهي

توسعه ي حرفه اي ۳ : درس پژوهي

ناشر : انتشارات پژوهش هاي دانشگاه

موسي عبادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال


كشاورزي شهري: توسعه و ترويج آن

كشاورزي شهري: توسعه و ترويج آن

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد خوارزمي

سيدمحمود حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (براي رشته هاي غير اقتصاد)

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (براي رشته ه ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

هادي غفاري

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

موانع توسعه سياسي در ايران

موانع توسعه سياسي در ايران

ناشر : گام نو

حسين بشيريه

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۵۰۰۰ ریال


جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي توسعه

ناشر : كيهان

مصطفي ازكيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

طراحي و توسعه محصول جديد

طراحي و توسعه محصول جديد

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مركز آينده پژوهي علوم و فناوري هاي دفاعي

كارل اولريچ

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

پادگان بهبودي: راهنماي عملي براي عادت به توسعه ي فردي

پادگان بهبودي: راهنماي عملي براي عادت به ...

ناشر : سخنوران

سيدمحمدرضا علوي طباطبايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


توسعه ي حقوق بين الملل درياها( تحديد حدود، محيط زيست و كشتيراني) در پرتو آراء قضايي بين المللي

توسعه ي حقوق بين الملل درياها( تحديد حدو ...

ناشر : مجد

علي صابرنژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

15%
رضاخان و توسعه ايران

رضاخان و توسعه ايران

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

محمدامير شيخ نوري

قیمت کتاب سیتی : ۹۳۵۰۰۰ ریال

صداي فقرا فرياد براي تغيير (پيامدهاي توسعه)

صداي فقرا فرياد براي تغيير (پيامدهاي توس ...

ناشر : كيهان

مصطفي ازكيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال