توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رشته حسابداري و مديريت) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رشته حسابداري و مديريت)

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رشته حسابدا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

يگانه موسوي جهرمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰ ریال

راهنما و بانك سوالات امتحاني توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رشته ي حسابداري و مديريت)

راهنما و بانك سوالات امتحاني توسعه اقتصا ...

ناشر : خردمندان

امير كلانترمهرجردي

قیمت کتاب سیتی : ۷۹۰۰۰ ریال