توسعه اقتصادي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 193


توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (براي رشته هاي غير اقتصاد)

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (براي رشته ه ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

هادي غفاري

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

گردشگري سلامت: راهكار توسعه اقتصادي استان هاي شمال غرب ايران

گردشگري سلامت: راهكار توسعه اقتصادي استا ...

ناشر : جهاد دانشگاهي

اسلام مصطفوي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰ ریال

دولت و توسعه اقتصادي: اقتصاد سياسي توسعه در ايران و دولت هاي توسعه گرا

دولت و توسعه اقتصادي: اقتصاد سياسي توسعه ...

ناشر : آگاه

محمدتقي دلفروز

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۵۰۰۰۰ ریال


15%
آسيب شناسي توسعه اقتصادي در ايران : (برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)

آسيب شناسي توسعه اقتصادي در ايران : (برن ...

ناشر : اختران

عباس مصلي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۵۹۵۰۰۰ ریال

مدل آلماني توسعه: از اقتصادي چندپاره تا قدرت محوري اروپا پيشنهاداتي براي ايران

مدل آلماني توسعه: از اقتصادي چندپاره تا ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات

وحيد مقصودي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال

رشد و توسعه اقتصادي (با رويكرد منطقه اي)

رشد و توسعه اقتصادي (با رويكرد منطقه اي)

ناشر : فروزش

مريم فراش زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


توسعه اقتصادي

توسعه اقتصادي

ناشر : نگاه دانش

وحيد محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

پيوندهاي روستايي – شهري در فرايند توسعه پايدار با تاكيد بر تنوع بخشي فعاليت هاي اقتصادي در روستا

پيوندهاي روستايي – شهري در فرايند توسعه ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)

ع‍ل‍ي‍رض‍ا اس‍ت‍ع‍لاج‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

رفتار سازماني با رويكرد اسلامي برپايه 7 محور: هوش اخلاقي، انگيزش پيشرفت، تصميم گيري و مديريت تعارض عدالت سازماني، توسعه سازماني و انسان اقتصادي

رفتار سازماني با رويكرد اسلامي برپايه 7 ...

ناشر : آذرين مهر

حميد تابلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال


توسعه اقتصادي بومي : دستورالعمل تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه

توسعه اقتصادي بومي : دستورالعمل تدوين و ...

ناشر : فراسخن

شهروز فروتن كيا

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي

توسعه اقتصادي

ناشر : دانشگاه كارآفرين

امير آزاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال

استراتژي هاي رشد و توسعه اقتصادي

استراتژي هاي رشد و توسعه اقتصادي

ناشر : نشر ني

ساقي جهانشاهي قاجار

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال