نظارت الكترونيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


الزامات و راهكارهاي نظارت الكترونيك بر جرايم رايانه اي از سوي سازمان بازرسي

الزامات و راهكارهاي نظارت الكترونيك بر ج ...

ناشر : بهزاد پورنقدي

بهزاد پورنقدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

نظارت الكترونيك

نظارت الكترونيك

ناشر : فارسيران

حميد دوست محمديان

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

حفاظت الكترونيك(۱) بخش سيستم نظارت تصويري

حفاظت الكترونيك(۱) بخش سيستم نظارت تصوير ...

ناشر : انتشارات ۷ [هفت] روز

سيدعماد سيدصدر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال