كودك و آشنايي با مهارت‌هاي زندگي و مناسبت‌ها: ويژه‌ي نوآموزان پيش‌دبستاني

كودك و آشنايي با مهارت‌هاي زندگي و مناسبت‌ها: ويژه‌ي نوآموزان پيش‌دبستاني

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: فاطمه حسين‌زاده - نويسنده: شيرين بازياريان

قیمت : ۴۲۰۰۰ ریال

مهارت در بازي زندگي

مهارت در بازي زندگي

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: آنتوني رابينز - مترجم: وحيد ايمن

قیمت : ۱۵۹۰۰۰ ریال

نقش مهارت‌هاي ارتباطي در بازي زندگي

نقش مهارت‌هاي ارتباطي در بازي زندگي

ناشر : احمدرضا فتوت

- نويسنده: احمدرضا فتوت

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال