استراتژي كسب و كار : راهنمايي براي پيش‌بردن كسب و كار شما

استراتژي كسب و كار : راهنمايي براي پيش‌بردن كسب و كار شما

ناشر : انتشارات دنياي اقتصاد

- نويسنده: ج‍رم‍ي‌ ك‍وردي‌ - نويسنده: Jeremy Kourdi

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اقتصاد جرم

اقتصاد جرم

ناشر : دادگستر

- نويسنده: هرولد وينتر - مترجم: حميد بهره‌مند

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

‏‫انقلاب صنعتي سوم‮‬‬‏‫: چگونه قدرت جانبي درحال دگرگون‌سازي انرژي، نظام اقتصادي و كل دنياست‮‬

‏‫انقلاب صنعتي سوم‮‬‬‏‫: چگونه قدرت جانبي درحال دگرگون‌سازي انرژي، نظام اقتصادي و كل دنياست‮‬

ناشر : طرح نو

- نويسنده: ج‍رم‍ي‌ ري‍ف‍ك‍ي‍ن‌ - نويسنده: Jeremy Rifkin

قیمت : ۷۶۰۰۰۰ ریال


بازارهاي كار، فرصت‌هاي اقتصادي و جرم

بازارهاي كار، فرصت‌هاي اقتصادي و جرم

ناشر : پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا

- نويسنده: ‏‫رابرت دي.‬ كراچفيلد - نويسنده: Robert D. Crutchfield

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

‏‫بررسي جرم‌شناختي جرايم اقتصادي مطالعه موردي ربا‮

‏‫بررسي جرم‌شناختي جرايم اقتصادي مطالعه موردي ربا‮

ناشر : ‌ سنجش و دانش

- نويسنده: اصغر امير‌فرهود‌ بناب

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

بررسي نقش وزارتخانه‌هاي اقتصادي در پيشگيري از جرم

بررسي نقش وزارتخانه‌هاي اقتصادي در پيشگيري از جرم

ناشر : هدف خوارزمي

- نويسنده: محمدرضا مومني - نويسنده: Mohammad Rreza Momeni

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


پول‌شويي، جرمي پنهان در اقتصاد

پول‌شويي، جرمي پنهان در اقتصاد

ناشر : پژوهشكده پولي و بانكي

- نويسنده: حامد دانشجو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

جايگاه اقتصادي و ارتكاب جرم

جايگاه اقتصادي و ارتكاب جرم

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: حمزه خسروي فارساني - نويسنده: Hamze Khosravi Farsani

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

جرم و جنايت: محرك‌هاي اقتصادي و شبكه‌هاي اجتماعي

جرم و جنايت: محرك‌هاي اقتصادي و شبكه‌هاي اجتماعي

ناشر : انتشارات طلوع مجد

- نويسنده: پل ارومراد - نويسنده: Paul Ormerod

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


جرم‌شناسي بزهكاري اقتصادي: نظريه عمومي تزوير

جرم‌شناسي بزهكاري اقتصادي: نظريه عمومي تزوير

ناشر : ميزان

- مترجم: شهرام ابراهيمي - نويسنده: رمون گسن

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

جرم‌يابي جرايم اقتصادي

جرم‌يابي جرايم اقتصادي

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

- نويسنده: بهمن احساني

قیمت : ۰ ریال

جرمشناسي بزه‌ديدگي جرايم اقتصادي

جرمشناسي بزه‌ديدگي جرايم اقتصادي

ناشر : نشر عدليه

- نويسنده: ‏‫طاهره‬ ‏‫عابدي تهراني‬

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال