آرمانشهر: اديسه يا دن‌كيشوت

آرمانشهر: اديسه يا دن‌كيشوت

ناشر : نبيسا

- نويسنده: ح‍ات‍م‌ ق‍ادري‌

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اديسه

اديسه

ناشر : ‏‫‬ آواي ماندگار

- نويسنده: هومر - نويسنده: Homer

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اديسه

اديسه

ناشر : نشر مركز

- نويسنده: هومر - مترجم: جلال‌الدين كزازي

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال


اديسه

اديسه

ناشر : بهزاد

- نويسنده: هومر - مترجم: سعيد نفيسي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اديسه

اديسه

ناشر : سفير سلامت

- نويسنده: هومر - نويسنده: Homer

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اديسه

اديسه

ناشر : كارگاه فيلم و گرافيك سپاس

- نويسنده: جورجو فررو - نويسنده: Giorgio Ferrero

قیمت : ۰ ریال


اديسه

اديسه

ناشر : شهر قلم

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

استنلي كوبريك : اديسه در سينما

استنلي كوبريك : اديسه در سينما

ناشر : مهر نوروز

- نويسنده: ج‍ان‌ پ‍ي‍رو ب‍رون‍ت‍ا - نويسنده: Gian Piero Brunetta

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

پنجره‌هايي به فصل پنجم سال

پنجره‌هايي به فصل پنجم سال

ناشر : ثالث

- نويسنده: اديسه‌لوس الي‌تيس - مترجم: فواد نظيري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


‏‫مضامين مشترك ميان شاهنامه‌ي فردوسي و ايلياد و اديسه‌ي هومر‮‬

‏‫مضامين مشترك ميان شاهنامه‌ي فردوسي و ايلياد و اديسه‌ي هومر‮‬

ناشر : دانشياران ايران

- نويسنده: اسماعيل خاتميان

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

معماري برتر

معماري برتر

ناشر : كاوش هنر

- نويسنده: اديسه باباصادقيان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال