ليست كتاب با موضوع زندان - جنبه هاي اجتماعي تعداد يافت شده - 7


سوالات تاليفي مجموعه فراوري و انتقال گاز بخش اول كارشناسي ارشد ۹۵

سوالات تاليفي مجموعه فراوري و انتقال گاز ...

ناشر : مدرسان برتر

محمدحسين مرادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آثار سوء زندان و راههاي حذف آن

آثار سوء زندان و راههاي حذف آن

ناشر : انتشارات ارشك

وحيد هداوندي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

ناشر : آفتاب گيتي

رضا بيگلري

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال


زبان زندان تحليل زبانشناختي و فرهنگ اصطلاحات

زبان زندان تحليل زبانشناختي و فرهنگ اصطل ...

ناشر : گيوا

بهزاد رهبر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حبس و جايگزين هاي حبس

حبس و جايگزين هاي حبس

ناشر : نشر دا

محمدحسين مرادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس و كاهش جرم

مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس و كاهش جر ...

ناشر : ‏‫قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات

فاطمه درخشان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


آسيب شناسي زندان

آسيب شناسي زندان

ناشر : جامعه شناسان

علي شمس

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال