۱۵۱ ايده ي  سريع براي ارتباط عالي با ديگران

۱۵۱ ايده ي سريع براي ارتباط عالي با ديگ ...

ناشر : كهكشان دانش

پدیدآور: خ‍ل‍ي‍ل رض‍وي

۲۱ راه براي يافتن عشق واقعي

۲۱ راه براي يافتن عشق واقعي

ناشر : نسل نوانديش

پدیدآور: پير فرانك

۵ خان شايستگي : شامل درسنامه و ۱۵۰۰ تست ...

۵ خان شايستگي : شامل درسنامه و ۱۵۰۰ تست ...

ناشر : گردوي دانش

پدیدآور: سارا عزت پور


آشنايي با ارتباط مؤثر

آشنايي با ارتباط مؤثر

ناشر : سخنوران

پدیدآور: نويد قرينه

آكادمي سلطه بر موفقيت : سيستمي عملي و اثبات شده براي دستيابي به موفقيت هاي نامحدود شخصي و حرفه اي

آكادمي سلطه بر موفقيت : سيستمي عملي و اث ...

ناشر : نسل نوانديش

پدیدآور: ب‍راي‍ان ت‍ري‍س‍ي


‏‫ACT و روابط

‏‫ACT و روابط

ناشر : نشر بارسا

پدیدآور: سيدعلي ميرصادقي

آداب برخورد با افراد داراي معلوليت

آداب برخورد با افراد داراي معلوليت

ناشر : آسمان نيلگون

پدیدآور: مريم تقديسي

‏‫۲۵۰ راه براي نه گفتن‬

‏‫۲۵۰ راه براي نه گفتن‬

ناشر : انتشارات ريواس

پدیدآور: سوزان نيومن


۲۵ راه براي غلبه بر دل هاي مردم: چه طور احساس ارزشمندبودن را در ديگران ايجادكنيم

۲۵ راه براي غلبه بر دل هاي مردم: چه طور ...

ناشر : آسمان نيلگون

پدیدآور: مريم تقديسي