‏‫امنيت بين المللي و جرايم زيست محيطي

‏‫امنيت بين المللي و جرايم زيست محيطي

ناشر : نشر ميزان

پدیدآور: قادر زارع مهدوي

آينده پژوهي: آسيب ها و تهديدات امنيت در بخش صنعت

آينده پژوهي: آسيب ها و تهديدات امنيت در ...

ناشر : سايه گستر

پدیدآور: يوسف محمدي مقدم

اطلاعات و تچزيه و تحليل اطلاعات

اطلاعات و تچزيه و تحليل اطلاعات

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

پدیدآور: ‏‫پاتريك اف.‬ والش


امنيت اجتماعي

امنيت اجتماعي

ناشر : مجمع تشخيص مصلح نظام، مركز تحقيقات استراتژيك

پدیدآور: سيدرضا صالحي اميري

آشنايي با دانش هاي حافظتي - امنيتي

آشنايي با دانش هاي حافظتي - امنيتي

ناشر : انستيتو ايزايران

پدیدآور: محسن نجاتكارراغب

اطلاعات و جرايم سازمان يافته

اطلاعات و جرايم سازمان يافته

ناشر : دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، موسسه چاپ و انتشارات

پدیدآور:آشنايي با سازمان هاي اطلاعاتي

آشنايي با سازمان هاي اطلاعاتي

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين، انتشارات

پدیدآور: مريم پسنده

اطلاعات، بحران و امنيت (چشم اندازها و بازنگري ها)

اطلاعات، بحران و امنيت (چشم اندازها و با ...

ناشر : انتشارات پشتيبان

پدیدآور: مصطفي ساوه درودي