ليست كتاب با موضوع نامه نگاري انگليسي تعداد يافت شده - 18


Letter writing

Letter writing

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

عباس كسرائيان

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال

147 نامه و پيام

147 نامه و پيام

ناشر : انديشه پيك زبان

اقبال فرهت

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

Writing letters

Writing letters

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

سيدهادي جلالي چيمه

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


English for business = انگليسي براي تجارت

English for business = انگليسي براي تجار ...

ناشر : محجوب

مسعود عباسي مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

Writing letters

Writing letters

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

عباس كسرائيان

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

Letter writing

Letter writing

ناشر : رهنما

Kay Cullen

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال


A concise guide to letter writing

A concise guide to letter writing

ناشر : زبانكده

محدثه اميني

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

مكاتبات دريايي

مكاتبات دريايي

ناشر : اسرار دانش

جواد كنگي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

‏‫‭A course in English letter writing :social letters

‏‫‭A course in English letter writing :s ...

ناشر : انس

مسعود يعقوبي نوتاش

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال


راهنماي جامع نامه نگاري مشتمل بر: اصول شيوانويسي، تاريخچه نامه نگاري در ايران، اصول نگارش و قالب بندي انواع نامه (فارسي - انگليسي) ...

راهنماي جامع نامه نگاري مشتمل بر: اصول ش ...

ناشر : پارميس

نيلوفر قلي پوراسكوئي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫‬‭Write to think think to write

‏‫‬‭Write to think think to write

ناشر : ارشد سپاهان

محمد علي وثوق يزداني

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آيين  نامه نگاري به زبان انگليسي

آيين نامه نگاري به زبان انگليسي

ناشر : خط سفيد

كيومرث ناصري مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال