ليست كتاب با موضوع Employees - Rating of تعداد يافت شده - 84


ارزيابي عملكرد (فرد-سازمان) از تئوري تا عمل

ارزيابي عملكرد (فرد-سازمان) از تئوري تا ...

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري، معاونت طرح و پژوهش، انتشارات

جواد پسنديده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش ميانجي سازگاري ميان فرهنگي

تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان ...

ناشر : انتشارات نوروزي

حميدرضا جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت عملكرد

مديريت عملكرد

ناشر : الگوي دانش بنيان

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


‏‫برنامه ريزي توسعه فردي (راهنماي عمل خودتوسعه اي مديران و كاركنان)‮‬‮

‏‫برنامه ريزي توسعه فردي (راهنماي عمل خو ...

ناشر : ابجد

خ‍داي‍ار اب‍ي‍ل‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

ارزيابي عملكرد نوين

ارزيابي عملكرد نوين

ناشر : انتشارات نوروزي

مهدي رضا عدميان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ارزشيابي كاركنان چرا و چگونه؟

ارزشيابي كاركنان چرا و چگونه؟

ناشر : انتشارات حانون

جزا شهبازي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني (كارشناسي ارشد مديريت)

مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

حسن درويش

قیمت کتاب سیتی : ۵۹۰۰۰۰ ریال

مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي ديدگاه يادگيري مادام العمر (رويكردي پژوهشي)

مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي ديد ...

ناشر : سازمان جهاد دانشگاهي تهران، انتشارات‏‫

جواد پوركريمي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

‏‫اصول مديريت منابع انساني (از نگاهي ديگر)‬

‏‫اصول مديريت منابع انساني (از نگاهي ديگ ...

ناشر : نشر كبوتر

عبدالناصر ناظم بكايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


بهبود عملكرد كاركنان از طريق ارزشيابي و مربيگري : ويرايش دوم 2006

بهبود عملكرد كاركنان از طريق ارزشيابي و ...

ناشر : انديشه احسان

حسن بودلايي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

دستنامه مديريت عملكرد

دستنامه مديريت عملكرد

ناشر : دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

ساسان زارع

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال

شايستگي در سازمان: ‏‫ارائه زباني مشترك براي مديريت استعداد‬

شايستگي در سازمان: ‏‫ارائه زباني مشترك ب ...

ناشر : سخنوران

كاظم منافي شرف آباد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال