تكه هايي از يك كل منسجم

تكه هايي از يك كل منسجم

ناشر : بينش نو

- نويسنده: پونه مقيمي

قیمت : ۵۹۰۰۰۰ ریال

رشك

رشك

ناشر : بينش نو

- نويسنده: كيت باروز - نويسنده: Kate Barrows

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

چاي با فرويد

چاي با فرويد

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ‏‫استيون بي.‬ ساندلر - نويسنده: Steven B. Sandler

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


برف در تابستان

برف در تابستان

ناشر : بينش نو

- مترجم: نيما قرباني - نويسنده: چاراتواو جوتيكا

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

حداكثرسازي اثربخشي در روان‌درماني پويشي

حداكثرسازي اثربخشي در روان‌درماني پويشي

ناشر : بينش نو

- نويسنده: پاتريشيا كاگلين دلا سلوا - نويسنده: Patricia Coughlin Della Selva

قیمت : ۵۸۰۰۰۰ ریال

خودشيفتگي

خودشيفتگي

ناشر : بينش نو

- نويسنده: جرمي هولمز - نويسنده: Jeremy Holmes

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر آراء ملاني كلاين

درآمدي بر آراء ملاني كلاين

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ه‍ان‍ا س‍گ‍ال‌ - نويسنده: Hanna Segal

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

دروغ‌هايي كه به خود مي‌گوييم

دروغ‌هايي كه به خود مي‌گوييم

ناشر : بينش نو

- نويسنده: جان فردريكسون - نويسنده: Jon Frederickson

قیمت : ۳۹۰۰۰۰ ریال

چاي با وينيكات

چاي با وينيكات

ناشر : بينش نو

- نويسنده: برت كار - نويسنده: Brett Kahr

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


زن درون ( نوشتاري روانكاوانه در زنانگي)

زن درون ( نوشتاري روانكاوانه در زنانگي)

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ‏‫رافائل ا.‬ لوپيش-كوروو - نويسنده: Raphael E. López-Corvo

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

راهنماي عملي ارزيابي شخصيت

راهنماي عملي ارزيابي شخصيت

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ن‍ي‍م‍ا ق‍رب‍ان‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

بادهاي باكره(بينش‌نو) *

بادهاي باكره(بينش‌نو) *

ناشر : بينش نو

- نويسنده: علي‌رضا نعمتي

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال