جامعه شناسان

ليست كتاب هاي انتشارات جامعه شناسان تعداد يافت شده - 148


در باب فرآيند تمدن(جامعه شناسان)

در باب فرآيند تمدن(جامعه شناسان)

ناشر : جامعه شناسان

نوربرت الياس

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰۰ ریال

تحليل محتوا: با رويكرد كتب درسي

تحليل محتوا: با رويكرد كتب درسي

ناشر : جامعه شناسان

زهرا اميرآتشاني

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

تحليل شبكه هاي اجتماعي: به همراه آموزش نرم افزار Ucinet

تحليل شبكه هاي اجتماعي: به همراه آموزش ن ...

ناشر : جامعه شناسان

ابوالفضل رمضاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


جامعه شناسي انحرافات اجتماعي در ايران

جامعه شناسي انحرافات اجتماعي در ايران

ناشر : جامعه شناسان

احمد بخارايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

فرا روش(بنيان هاي فلسفي وعملي)جامعه شناسان

فرا روش(بنيان هاي فلسفي وعملي)جامعه شناس ...

ناشر : جامعه شناسان

احمد محمدپور

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

گفتمان از سه منظر زبان شناختي، فلسفي و جامعه شناختي

گفتمان از سه منظر زبان شناختي، فلسفي و ج ...

ناشر : جامعه شناسان

عبدالحسين كلانتري

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال


آنيميسم و مراسم زار(جامعه شناسان)

آنيميسم و مراسم زار(جامعه شناسان)

ناشر : جامعه شناسان

عبدالله خداكريمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

نظريه جامعه شناسي مدرن

نظريه جامعه شناسي مدرن

ناشر : جامعه شناسان

جورج ريتزر

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۸۰۰۰۰ ریال

نظريه هاي نوين جامعه شناختي(جامعه شناسان)

نظريه هاي نوين جامعه شناختي(جامعه شناسان ...

ناشر : جامعه شناسان

جاناتان اچ

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۴۰۰۰۰ ریال


رويابيني آگاهانه(ج1)جامعه شناسان

رويابيني آگاهانه(ج1)جامعه شناسان

ناشر : جامعه شناسان

استفن لابرج

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

دايره المعارف خانواده (نظريه ها و روش ها)

دايره المعارف خانواده (نظريه ها و روش ها ...

ناشر : جامعه شناسان

عاليه شكربيگي

قیمت کتاب سیتی : ۵۴۰۰۰۰۰ ریال

فرهنگ واژگان مطالعات زنان، خانواده و جنسيت

فرهنگ واژگان مطالعات زنان، خانواده و جنس ...

ناشر : جامعه شناسان

رقيه شكاري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال