21 قصه از ارواح، جادوگرها و هيولاها (مجموعه‌ي سه جلدي)

21 قصه از ارواح، جادوگرها و هيولاها (مجموعه‌ي سه جلدي)

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: جين لانچبري - نويسنده: ماريا گوردون

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آمبر براون احساس آبي دارد

آمبر براون احساس آبي دارد

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: پائولا دانتسيگر - مترجم: فرمهر منجزي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آمبر براون از عصبانيت قرمز مي‌شود!

آمبر براون از عصبانيت قرمز مي‌شود!

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: پائولا دانتسيگر - مترجم: فرمهر منجزي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


آمبر براون امتياز بيش‌تري مي‌خواهد

آمبر براون امتياز بيش‌تري مي‌خواهد

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: پائولا دانتسيگر - مترجم: فرمهر منجزي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمبر براون به كلاس چهارم مي‌رود

آمبر براون به كلاس چهارم مي‌رود

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: پائولا دانتسيگر - مترجم: فرمهر منجزي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

آمبر براون يك مداد شمعي نيست

آمبر براون يك مداد شمعي نيست

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: پائولا دانتسيگر - مترجم: فرمهر منجزي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


اژدها و آتش دهانش

اژدها و آتش دهانش

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: مژگان شيخي - تصويرگر: كيانوش غريب‌پور

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

اژدهاي دريايي و دو قصه‌ي ديگر

اژدهاي دريايي و دو قصه‌ي ديگر

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: كارل باركس - مترجم: فرزانه كريمي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

افسانه‌ي دندان ناخدا كرو

افسانه‌ي دندان ناخدا كرو

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: يون كالفر - مترجم: شيدا رنجبر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


امروز سي تا ببر را داغون مي‌كنم و قصه‌هاي ديگر

امروز سي تا ببر را داغون مي‌كنم و قصه‌هاي ديگر

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: سوس - مترجم: رضي هيرمندي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

انگشت جادويي

انگشت جادويي

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: رولد دال - مترجم: محبوبه نجف‌خاني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

امروز سي تا ببر را داغون مي‌كنم و قصه‌هاي ديگر

امروز سي تا ببر را داغون مي‌كنم و قصه‌هاي ديگر

ناشر : موسسه نشر افق، كتابهاي فندق

- نويسنده: تئودور سوس - مترجم: رضي هيرمندي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال