ليست كتاب در زمينه تنبك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


تصنيف نوازي

تصنيف نوازي

ناشر : چكاد هنر

داريوش اسحاقي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

نوزده قطعه 1

نوزده قطعه 1

ناشر : چكاد هنر

داريوش اسحاقي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آموزش تنبك: دوره هاي عالي و فوق عالي جلد اول

آموزش تنبك: دوره هاي عالي و فوق عالي جلد ...

ناشر : سرود

بهمن رجبي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


تنبك و تكنيك 1

تنبك و تكنيك 1

ناشر : چكاد هنر

داريوش اسحاقي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

قطعاتي براي تنبك و آشنايي با ريتم

قطعاتي براي تنبك و آشنايي با ريتم

ناشر : چكاد هنر

داريوش اسحاقي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آموزش تنبك: دوره هاي عالي و فوق عالي جلد دوم

آموزش تنبك: دوره هاي عالي و فوق عالي جلد ...

ناشر : سرود

بهمن رجبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


تنبك و تكنيك ۲

تنبك و تكنيك ۲

ناشر : چكاد هنر

داري‍وش اس‍ح‍اق‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال