ليست كتاب در زمينه بورس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 56


آموزش امواج اليوت پيشرفته

آموزش امواج اليوت پيشرفته

ناشر : آراد كتاب

محمدحسن ژند

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

واگرايي ها

واگرايي ها

ناشر : دانش پژوهان جوان

محمد شعباني

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۰۰۰۰ ریال

تكنيك هاي ساده و كاربردي در تحليل بنيادي

تكنيك هاي ساده و كاربردي در تحليل بنيادي

ناشر : چالش

علي محمد مرادي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


اسرار پيروي از روند

اسرار پيروي از روند

ناشر : نشر چالش

زينب آذريان

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال

هنرمندانه معامله كنيد

هنرمندانه معامله كنيد

ناشر : نشر چالش

زنيب آذريان

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

تابلو خواني

تابلو خواني

ناشر : نشر چالش

محمد شاكر

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال


10%
آموزش پيشرفته بازار بورس بين الملل

آموزش پيشرفته بازار بورس بين الملل

ناشر : آراد كتاب

مريم ايزدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۵۰۰۰ ریال

نظريه گن و الگوهاي قيمت، زمان

نظريه گن و الگوهاي قيمت، زمان

ناشر : دانش پژوهان جوان

علي قهرماني

قیمت کتاب سیتی : ۳۱۰۰۰۰ ریال

معاملات هارمونيك

معاملات هارمونيك

ناشر : نشر چالش

‏‫اسكات ام.‬ كارني

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال


چگونه با بورس دو ميليون دلار بدست آوردم

چگونه با بورس دو ميليون دلار بدست آوردم

ناشر : آراد كتاب

نيكلاس دارواش

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۵۰۰۰ ریال

تحليل تكنيكال به روش خط ميانه

تحليل تكنيكال به روش خط ميانه

ناشر : نشر چالش

مجيد جانفرسا

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

10%
خوي حيواني

خوي حيواني

ناشر : آراد كتاب

‏‫رابرت ج.‬ شيلر

قیمت کتاب سیتی : ۵۸۰۵۰۰ ریال