ليست كتاب در زمينه استخدامی دبیری آموزگار ابتدایی |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


12%
آزمون استخدامي آموزگار ابتدايي

آزمون استخدامي آموزگار ابتدايي

ناشر : مركز نشر جهش

كاظم آرمان پور

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۴۲۴۰۰ ریال

روان شناسي رشد: ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

روان شناسي رشد: ويژه داوطلبان آزمون هاي ...

ناشر : آرسا

الهه مهرمنش

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال

اصول و فلسفه ي تعليم و تربيت : ويژه داوطلبان آزمونهاي استخدامي

اصول و فلسفه ي تعليم و تربيت : ويژه داوط ...

ناشر : آرسا

فرشته نيك سيرت

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال


‏‫اندازه گيري،سنجش و ارزيابي آموزشي ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

‏‫اندازه گيري،سنجش و ارزيابي آموزشي ويژه ...

ناشر : آرسا

غلامرضا محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۵۴۰۰۰۰ ریال

‏‫آزمون استخدامي آموزش و پرورش: شغل آموزگار ابتدايي

‏‫آزمون استخدامي آموزش و پرورش: شغل آموز ...

ناشر : اميد انقلاب

عباس شجاعي

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰۰ ریال

روان شناسي تربيتي : ويژه آزمون استخدامي

روان شناسي تربيتي : ويژه آزمون استخدامي

ناشر : آرسا

غلامرضا محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


روش ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

روش ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون ...

ناشر : آرسا

زيبا يزداني

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال

روش ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

روش ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون ...

ناشر : آرسا

طوبي پوراميري

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰۰ ریال