براي دريافت كتاب هاي درسي فني و حرفه اي مي توانيد با شماره 0216120 يا 02166974742 تماس بگيريد

ليست كتاب در زمينه فنی حرفه ای |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كتاب درسي ارائه مطالب 2007 PowerPoint

كتاب درسي ارائه مطالب 2007 PowerPoint

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي ايران

آسيه قره داغي قهرمانلو

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال