راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )
مولفین کتاب حاضر سعی کرده‌اند راهنمای جامعی از درمان‌گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی(ACT) را تدوین نمایند تا دانشجویان روان‌شناسی، و همچنین همکاران ارجمند ما بتوانند به راحتی این کتاب را منبعی برای مداخلات گروهی خود قرار دهند. فصل اول کتاب به معرفی پذیرش و تعهد درمانی(ACT) می‌پردازد. در فصل دوم سعی شده است تا خواننده را با درمان‌گروهی آشنا کنیم و برخی از تجارب خود را در این خصوص، بیان کنیم. همچنین سایر فصول کتاب را به انواعی از مداخله‌های گروهی اختصاص داده‌ایم.
نویسنده ها:

پيمان دوستي

محمداسماعيل ابراهيمي

گلناز قدرتي

ناشر: قیمت :500000 ریال

قیمت کتاب سیتی 500000 ریال
تكه‌هايي از يك كل منسجم
شايد زندگي پيدا کردن بخش‌هايي از خودمان در تکه‌تکه‌هايي از يک کُلِ منسجم است..... این کتاب در برگیرنده مفاهیم اصلی صمیمیت در روابط است. اینکه چطور در مسیر اتفاقات زندگی مان میتوانیم معناهای جدیدی را در مورد خودمان و درونمان به دست بیاوریم و چطور با تجربه ی اتفاقات و تلخی ها می توانیم با درونمان تنها شویم و با همین تنهایی مجبور شویم نگاهی به رابطه ی خودمان با درونمان بیاندازیم. این کتاب در نه فصل نوشته شده و به زبانی ساده با متن هایی جداگانه و تقریباً مستقل از یکدیگر به بررسی چالشهای صمیمیت میپردازد. صمیمیت با درون و صمیمیت با آدمها....
نویسنده ها:

پونه مقيمي

ناشر: قیمت :530000 ریال

قیمت کتاب سیتی 530000 ریال
درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)
‏‫عنوان اصلی : ‏‫ACT with love : stop struggling, reconcile differences, and strengthen your relationship with acceptance and commitment therapy,c2009.‎‬ ------- دكتر هريس، كتاب جذاب و ايده آل " درمان پذيرش و تعهد با عشق " را برای زوج هايي نوشته است كه به دنبال تقويت رابطه و صمیمیت بیشتر هستند . دكتر هريس، با مهرباني و واقع بیني پا به حريم زوجها گذاشته است. اين كتاب ارزشمند را بخوانید، از آن بهره مند شويد و به زوجهای ديگر معرفي كنید. من هم ميخواهم همین كار را بکنم…