آسمان قلب لائورا (رمان)

آسمان قلب لائورا (رمان)

ناشر : آموت

- نويسنده: پري نرگسي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

آقاپري (مجموعه داستان كوتاه طنز)

آقاپري (مجموعه داستان كوتاه طنز)

ناشر : آموت

- نويسنده: جميله مزدستان

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

آكواريوم شماره چهار (مجموعه داستان)

آكواريوم شماره چهار (مجموعه داستان)

ناشر : آموت

- نويسنده: ميترا داور

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال


آيدا مي‌دود (رمان)

آيدا مي‌دود (رمان)

ناشر : آموت

- نويسنده: سميه فرهمنديان

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

اتاق (رمان)

اتاق (رمان)

ناشر : آموت

- نويسنده: اما داناهيو - مترجم: علي قانع

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

از پائولو كوئليو متنفرم(آموت) *

از پائولو كوئليو متنفرم(آموت) *

ناشر : آموت

- نويسنده: حميدرضا اميدي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


آقاي پيپ (رمان)

آقاي پيپ (رمان)

ناشر : آموت

- نويسنده: لويد جونز - مترجم: فريده اشرفي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

آفتاب درخشان(آموت) *

آفتاب درخشان(آموت) *

ناشر : آموت

- نويسنده: نورما كلين - مترجم: اشرف منظوري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


206 معما: معماهاي چالش‌برانگيز خوش‌ساخت قديمي و مسائل رياضي شگفت‌آور بديع

206 معما: معماهاي چالش‌برانگيز خوش‌ساخت قديمي و مسائل رياضي شگفت‌آور بديع

ناشر : آموت

- نويسنده: هنري‌ارنست ديودني - مترجم: سيامك محي‌الدين‌بناب

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

‏‫آدم‌هاي روستايي خوب ( بخش پاياني مجموعه داستان‌هاي فلانري اوكانر)‮‬

‏‫آدم‌هاي روستايي خوب ( بخش پاياني مجموعه داستان‌هاي فلانري اوكانر)‮‬

ناشر : آموت

- نويسنده: ف‍لان‍ري‌ اوك‍ان‍ر

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

آقاي پيپ(رمان)

آقاي پيپ(رمان)

ناشر : آموت

- نويسنده: لويد جونز - نويسنده: Lloyd Jones

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال