مباني آموزش هنر

مباني آموزش هنر

ناشر : دستان

- نويسنده: محمد زارعي

قیمت : ۰ ریال

مباني آموزش هنر

مباني آموزش هنر

ناشر : روز انديش

- نويسنده: محمد زارعي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

روش‌ها و فنون تدريس هنر منطبق با استانداردهاي آموزشي

روش‌ها و فنون تدريس هنر منطبق با استانداردهاي آموزشي

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: سيدحسين جوزي - ويراستار: نيره‌مژگان عروجي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


درس‌نامه: نگاهي اجمالي بر دروس نظري دوره فوق ممتاز

درس‌نامه: نگاهي اجمالي بر دروس نظري دوره فوق ممتاز

ناشر : لوح‌نگار

- گردآورنده: علي ثابت

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال