كتاب جامع درد

كتاب جامع درد

ناشر : نوربخش

- نويسنده: فرناد ايماني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

درباره‌ي درد

درباره‌ي درد

ناشر : پژواك

- نويسنده: ارنست يونگر - مترجم: سهيل صفاري

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

درد و مباني عصب‌شناختي آن

درد و مباني عصب‌شناختي آن

ناشر : انديشه ‌سرا

- نويسنده: محمدحسين نبيان - نويسنده: ليلا اوريادي‌زنجاني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال