از دالان‌هاي تاريك به افق‌هاي روشن

از دالان‌هاي تاريك به افق‌هاي روشن

ناشر : نشر تيسا

- نويسنده: آشر مورگان - نويسنده: Usher Morgan

قیمت : ۴۸۲۰۰۰ ریال

بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: منوچهر حاضر - نويسنده: محمد قجر

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

با پولتون چيكار مي‌تونيد بكنيد؟

با پولتون چيكار مي‌تونيد بكنيد؟

ناشر : چيترا

- نويسنده: جنيفر.اس لارسن - مترجم: ابوذر عليزاده

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال


آشنايي با بازار پول و سرمايه

آشنايي با بازار پول و سرمايه

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: اكبر باقري

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

اقتصاد پول (۱)

اقتصاد پول (۱)

ناشر : انديشه دانش

- نويسنده: روح‌اله شيرمرد

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

اقتصاد پول(۲ )

اقتصاد پول(۲ )

ناشر : انديشه دانش

- نويسنده: روح‌اله شيرمرد

قیمت : ۰ ریال


اقتصاد پول، بانكداري و بازارهاي مالي

اقتصاد پول، بانكداري و بازارهاي مالي

ناشر : ‏‫دانشگاه امام صادق (ع)‬

- نويسنده: ‏‫ف‍ردري‍ك‌ اس.‬ م‍ي‍ش‍ك‍ي‍ن‌ - نويسنده: Frederic S. Mishkin

قیمت : ۰ ریال

آموزش خريد با اسكناس براي كودكان

آموزش خريد با اسكناس براي كودكان

ناشر : بلور

- نويسنده: حسين ماله‌ميري

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

از تعميق تا سركوب نهادهاي مالي و پولي

از تعميق تا سركوب نهادهاي مالي و پولي

ناشر : الماس دانش

- نويسنده: ارسلان اكبري‌امريي

قیمت : ۰ ریال


بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: منوچهر حاضر - نويسنده: محمد قجر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اقتصاد پول و بانكداري

اقتصاد پول و بانكداري

ناشر : هشت بهشت

- نويسنده: هوشنگ شجري - نويسنده: محمد كمال‌زاده

قیمت : ۶۹۰۰۰ ریال

اسرار بانكداري

اسرار بانكداري

ناشر : دانشگاه يزد

- نويسنده: موري ان. رودبارد - مترجم: عباس مطهري‌نژاد

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال