دستورالعمل راهبردي ايستگاه‌هاي انتقال و اماكن دفن بهداشتي

دستورالعمل راهبردي ايستگاه‌هاي انتقال و اماكن دفن بهداشتي

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: محسن به‌نژاد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

شيوه‌هاي مكان‌يابي و ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري

شيوه‌هاي مكان‌يابي و ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميبد

- نويسنده: سيدمسعود منوري

قیمت : ۰ ریال


مكان‌يابي-مدل‌سازي و طراحي مراكز دفن زباله

مكان‌يابي-مدل‌سازي و طراحي مراكز دفن زباله

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: رضا هواسي‌تك

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال