تاريخ شفاهي مديران صندوق بازنشستگي كشوري

تاريخ شفاهي مديران صندوق بازنشستگي كشوري

ناشر : كوير

- نويسنده: م‍ي‍ك‍ائ‍ي‍ل‌ ع‍ظي‍م‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

زبان ذوب : گفتار و گفتگو در باب ۵۰ سال حيات شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

زبان ذوب : گفتار و گفتگو در باب ۵۰ سال حيات شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

ناشر : انتشارات مهر‌‌‌آذين

- نويسنده: بهرام جعفرپور

قیمت : ۰ ریال


ناگفته‌هاي فروش نفت

ناگفته‌هاي فروش نفت

ناشر : چشمه مهر

- نويسنده: وحيد حاجي‌پور

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

تاريخ شفاهي بانك صنعت و معدن

تاريخ شفاهي بانك صنعت و معدن

ناشر : وحيد طبايي

- نويسنده: علي حيدري

قیمت : ۰ ریال

مديران ماندگار ايران

مديران ماندگار ايران

ناشر : زرين‌كلك آفتاب

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال