بررسي نظام قراردادهاي نفتي ايران از آغاز تا اكنون: تاريخچه قراردادهاي نفتي ايران

بررسي نظام قراردادهاي نفتي ايران از آغاز تا اكنون: تاريخچه قراردادهاي نفتي ايران

ناشر : انتشارات بين‌المللي عصر قلم

- نويسنده: علي محمدي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫مناسبات مديريتي كنسرسيوم و صنعت نفت ايران‬‏‫: تاريخ شفاهي صنعت نفت ايران‮‬

‏‫مناسبات مديريتي كنسرسيوم و صنعت نفت ايران‬‏‫: تاريخ شفاهي صنعت نفت ايران‮‬

ناشر : موسسه غير انتفاعي مطالعات دين و اقتصاد، نهادگرا

- نويسنده: غلامحسين حسن‌تاش

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

ناگفته‌هاي فروش نفت

ناگفته‌هاي فروش نفت

ناشر : چشمه مهر

- نويسنده: وحيد حاجي‌پور

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


‏‫قراردادهاي بالادستي نفتي از منظر حقوق بين‌الملل

‏‫قراردادهاي بالادستي نفتي از منظر حقوق بين‌الملل

ناشر : انتشارات قانون يار

- نويسنده: كريم دعاگوئي هريس

قیمت : ۰ ریال

قراردادهاي نفتي ايران از گذشته تا امروز

قراردادهاي نفتي ايران از گذشته تا امروز

ناشر : شهد سخن

- نويسنده: نرجس مصلي‌نژاد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


كارنامه‌ي غيرنفتي دولت ملي: اقتصاد بدون درآمد نفت و سامان‌بخش ژرف اجتماعي

كارنامه‌ي غيرنفتي دولت ملي: اقتصاد بدون درآمد نفت و سامان‌بخش ژرف اجتماعي

ناشر : سمرقند

- نويسنده: ه‍وش‍ن‍گ‌ طال‍ع‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال