استروئيد (كنترل سلامت ورزشكاران حرفه‌اي)

استروئيد (كنترل سلامت ورزشكاران حرفه‌اي)

ناشر : آرنا

- نويسنده: عليرضا سعادتي‌فر

قیمت : ۰ ریال

پايش تغذيه در ورزش

پايش تغذيه در ورزش

ناشر : انتشارات سخن‌گو

- نويسنده: م‍ه‍رداد ف‍ت‍ح‍ي‌

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

تاثير تغذيه در سلامت ورزشكاران

تاثير تغذيه در سلامت ورزشكاران

ناشر : فرواك

- نويسنده: اعظم ذال دهنويي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


اصول تغذيه مناسب در ورزش: ‏‫اصول رژيم غذايي مطلوب در زندگي و ورزش‬

اصول تغذيه مناسب در ورزش: ‏‫اصول رژيم غذايي مطلوب در زندگي و ورزش‬

ناشر : ياس بخشايش

- نويسنده: سيداسد موسوي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول تغذيه ورزشكاران

اصول تغذيه ورزشكاران

ناشر : نشاء

- نويسنده: ت‍وح‍ي‍د اس‍دي‍ان‌

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني فعاليت‌هاي فيزيكي با تاكيد بر تغذيه ورزشي

اصول و مباني فعاليت‌هاي فيزيكي با تاكيد بر تغذيه ورزشي

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: مصطفي مصطفي‌پور

قیمت : ۰ ریال


اصول و مباني ورزش و فعاليت بدني

اصول و مباني ورزش و فعاليت بدني

ناشر : ‏‫ نام‌آوران ماندگار

- نويسنده: زهرا چهارباغي

قیمت : ۰ ریال

بايد و نبايدهاي تغذيه

بايد و نبايدهاي تغذيه

ناشر : انتشارات قانون يار

- نويسنده: مجتبي فتاح‌پور

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

بررسي ميزان استفاده از مواد نيروزا و مكمل‌ها در كشتي

بررسي ميزان استفاده از مواد نيروزا و مكمل‌ها در كشتي

ناشر : مهربان نيكا

- نويسنده: علي صالحي

قیمت : ۰ ریال


آنچه ورزشكاران بايد بدانند : اصول آماده‌سازي ورزشكار

آنچه ورزشكاران بايد بدانند : اصول آماده‌سازي ورزشكار

ناشر : كلام مسعود

- نويسنده: ميرداود سنجابي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اختلالات تغذيه‌اي در ميان ورزشكاران حرفه‌اي

اختلالات تغذيه‌اي در ميان ورزشكاران حرفه‌اي

ناشر : نوين توسعه

- نويسنده: خواكين دوسيل - نويسنده: Joaquin Dosil

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال