تحليل و تشريح كامل مسائل ترموديناميك پيشرفته مهندسي

تحليل و تشريح كامل مسائل ترموديناميك پيشرفته مهندسي

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: آدريان بژان - نويسنده: Adrian Bejan

قیمت : ۰ ریال

ترموديناميك در مهندسي مواد (۱)

ترموديناميك در مهندسي مواد (۱)

ناشر : انتشارات ابن سكيت

- نويسنده: كيوان ميرزايي‌فشالمي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


ترموديناميك ۱

ترموديناميك ۱

ناشر : انديشه هامون طوس

- نويسنده: سعيد شيرچي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫ترموديناميك ۱‬

‏‫ترموديناميك ۱‬

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: محمد نامداريان

قیمت : ۰ ریال

‏‫ترموديناميك ۱:خلاصه درس،مرور نكات مهم،حل نمونه سوالات متنوع‬

‏‫ترموديناميك ۱:خلاصه درس،مرور نكات مهم،حل نمونه سوالات متنوع‬

ناشر : انديشه هامون طوس

- نويسنده: سعيد شيرچي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


ترموديناميك كاربردي در مهندسي

ترموديناميك كاربردي در مهندسي

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد يزد

- نويسنده: عليرضا ايلخاني

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫ترموديناميك مهندسي ‬

‏‫ترموديناميك مهندسي ‬

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

- نويسنده: اميرهمايون مقدادي اصفهاني

قیمت : ۰ ریال


‏‫ترموديناميك كاربردي‮‬

‏‫ترموديناميك كاربردي‮‬

ناشر : عباس عباسي

- نويسنده: عباس عباسي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تجزيه و تحليل مسايل ترموديناميك مولكولي تعادل‌هاي فازي

تجزيه و تحليل مسايل ترموديناميك مولكولي تعادل‌هاي فازي

ناشر : دايره دانش

- نويسنده: رضا احمدي پويا

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

‏‫ترموديناميك‮‬

‏‫ترموديناميك‮‬

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: ابراهيم صادقي

قیمت : ۰ ریال