به فهم درآوردن جهان انساني

به فهم درآوردن جهان انساني

ناشر : ققنوس

- مترجم: منوچهر صانعي‌دره‌بيدي - نويسنده: ويلهلم ديلتاي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

دايره‌المعارف خانواده (نظريه‌ها و روش‌ها)

دايره‌المعارف خانواده (نظريه‌ها و روش‌ها)

ناشر : جامعه‌شناسان

- نويسنده: ورن‌ل بنگستون - نويسنده: الن‌س اكاك

قیمت : ۵۶۰۰۰۰ ریال

روش شناسي و روش تحقيق كمي،كيفي و تركيبي

روش شناسي و روش تحقيق كمي،كيفي و تركيبي

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

- نويسنده: فرشيد نماميان

قیمت : ۰ ریال


روش علم: بازخواني اسلوب‌هاي انديشه علمي از عصر روشنگري تاكنون

روش علم: بازخواني اسلوب‌هاي انديشه علمي از عصر روشنگري تاكنون

ناشر : دنياي اقتصاد

- نويسنده: محمد طبيبيات

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

رساله گفتار در روش به راه بردن عقل

رساله گفتار در روش به راه بردن عقل

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: رن‍ه‌ دك‍ارت‌ - نويسنده: Rene Descartes

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

تكنيكهاي خاص تحقيق در رشته علوم اجتماعي

تكنيكهاي خاص تحقيق در رشته علوم اجتماعي

ناشر : شركت سهامي انتشار

- نويسنده: فرامرز رفيع‌پور

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال


دروس في منهجيه الاستنباط

دروس في منهجيه الاستنباط

ناشر : فقه

- نويسنده: حكيم سيدمحمدحسن

قیمت : ۰ ریال

روش تحقيق: تاملي بر مفاهيم طرح تحقيق

روش تحقيق: تاملي بر مفاهيم طرح تحقيق

ناشر : جوان پويا

- نويسنده: محمد منصورنژاد

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

ابزار عمومي تحقيق

ابزار عمومي تحقيق

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: علي فاخر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


راهنماي تدوين طرح تحقيق (پروپوزال‌نويسي)

راهنماي تدوين طرح تحقيق (پروپوزال‌نويسي)

ناشر : جامعه و فرهنگ

- نويسنده: رضا صفري‌شالي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

حدس‌ها و ابطال‌ها رشد معرفت علمي

حدس‌ها و ابطال‌ها رشد معرفت علمي

ناشر : شركت سهامي انتشار

- مترجم: رحمت‌الله جباري - نويسنده: كارل پوپر

قیمت : ۴۲۵۰۰۰ ریال

روش‌هاي خانواده‌پژوهي

روش‌هاي خانواده‌پژوهي

ناشر : ارسباران

- مترجم: مجتبي صداقتي‌فرد - نويسنده: تئودور گرينشتين

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال