"الكترونيك كاربردي" كنكور كارداني پيوسته، فني حرفه‌اي و كاردانش: رشته‌هاي الكتروتكنيك فني حرفه‌اي و رشته‌هاي سيم‌پيچي، سيم‌كشي برق صنعتي و تعميرات ...

"الكترونيك كاربردي" كنكور كارداني پيوسته، فني حرفه‌اي و كاردانش: رشته‌هاي الكتروتكنيك فني حرفه‌اي و رشته‌هاي سيم‌پيچي، سيم‌كشي برق صنعتي و تعميرات ...

ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش‌دانشگاهيان (گزينه‌هاي برتر)

- نويسنده: مسعود عبدالحميدي - ويراستار: محمدعلي خرمشاهي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

10 آزمون ارشد علوم باغباني

10 آزمون ارشد علوم باغباني

ناشر : پوران پژوهش

- نويسنده: محمد آقايي‌فرد - نويسنده: فاطمه آقايي‌فرد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


10 سال كنكور رياضيات رشته‌ي تجربي: رياضيات2، رياضيات3، هندسه 1، آمار و مدل‌سازي، رياضي عمومي 1 و 2

10 سال كنكور رياضيات رشته‌ي تجربي: رياضيات2، رياضيات3، هندسه 1، آمار و مدل‌سازي، رياضي عمومي 1 و 2

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: بهروز اسلامي - نويسنده: عباس اميدوار

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

... و نترسيم از متن

... و نترسيم از متن

ناشر : شبقره

- نويسنده: رضا كياسالار

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

"13 كتاب" كنكور عمومي تمام رشته‌ها: پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي طبقه‌بندي شده از كنكور دانشگاههاي دولتي و آزاد ...

"13 كتاب" كنكور عمومي تمام رشته‌ها: پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي طبقه‌بندي شده از كنكور دانشگاههاي دولتي و آزاد ...

ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش‌دانشگاهيان (گزينه‌هاي برتر)

- نويسنده: غلامحسين محسني‌اصل - نويسنده: محمدامير سليماني

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال


"500" نكته طلايي حقوق تجارت

"500" نكته طلايي حقوق تجارت

ناشر : برازش

- نويسنده: يوسف براري - نويسنده: مجتبي جهانيان

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

"960 سوال چهارجوابي مديريت استراتژيك پيشرفته"

"960 سوال چهارجوابي مديريت استراتژيك پيشرفته"

ناشر : تانيش

- نويسنده: احمدرضا مدرسي - به‌اهتمام: آرزو مودب‌پور

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


"مباني ديجيتال" فني حرفه‌اي و كاردانش، شامل: نكته‌هاي مهم و كنكوري هر درس، پاسخ مشروح به تمرينات هر فصل كتاب، همراه با ساده‌سازي

"مباني ديجيتال" فني حرفه‌اي و كاردانش، شامل: نكته‌هاي مهم و كنكوري هر درس، پاسخ مشروح به تمرينات هر فصل كتاب، همراه با ساده‌سازي

ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش‌دانشگاهيان (گزينه‌هاي برتر)

- نويسنده: مسعود عبدالحميدي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال