‏‫تغذيه ورزشي بهبود عملكرد ورزشي ‮‬‮‬

‏‫تغذيه ورزشي بهبود عملكرد ورزشي ‮‬‮‬

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: ‏‫بيل آي.‬ كمبل - نويسنده: Bill I. Campbell

قیمت : ۰ ریال

سوپر پيو

سوپر پيو

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: امير ايزدي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

سازماندهي موفق مسابقات ورزشي : طراحي جداول مسابقات ورزشي

سازماندهي موفق مسابقات ورزشي : طراحي جداول مسابقات ورزشي

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: جان بايل - نويسنده: John Byl

قیمت : ۰ ریال


حمايت‌گري در ورزش "ويژه دانشجويان بازاريابي ورزشي"

حمايت‌گري در ورزش "ويژه دانشجويان بازاريابي ورزشي"

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

قیمت : ۰ ریال

راهنماي انگليسي براي دانشجويان تكنولوژي آموزشي

راهنماي انگليسي براي دانشجويان تكنولوژي آموزشي

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

قیمت : ۰ ریال

روش‌هاي آموزش و تدريس در تربيت بدني

روش‌هاي آموزش و تدريس در تربيت بدني

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: وحيد بخشعلي‌پور

قیمت : ۰ ریال


آشنايي با بازيهاي كلاسي و بومي محلي غرب كشور

آشنايي با بازيهاي كلاسي و بومي محلي غرب كشور

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: فاطمه ظهرابي

قیمت : ۰ ریال

اصول سرپرستي در تربيت بدني

اصول سرپرستي در تربيت بدني

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: مهتاب خان‌محمدي

قیمت : ۰ ریال


اصول مربيگري

اصول مربيگري

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: رضا اميري

قیمت : ۰ ریال

‏‫روش‌هاي پژوهش با تاكيد بر كارآفريني‮‬

‏‫روش‌هاي پژوهش با تاكيد بر كارآفريني‮‬

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: محسن فلاح

قیمت : ۰ ریال

سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني

سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: شهاب بهرامي

قیمت : ۰ ریال